Asambleas Extraordinaria y Ordinaria. 29 de enero de 2011.

DEIALDIA LEIOA MENDI TALDEKO KIDEEI

Klubaren kide diren pertsona guztiak ohiko eta aparteko batzarretara deituak daude.
Batzarra 2011ko urtarrilaren 29an izango da, lehenengo deialdia 17:00etan izango da eta bigarrena 17:30etan. Batzarra gela Kirol-didaktikoan egingo da, Sakoneta Udal Kiroldegian (sabino Arana Etorbidea 77, Leioa ).

Aparteko batzarra.
Eguneko  aztergaiak
1.    Estatutuen aldaketa eta moldaketa 163/2010 Dekretora.

Ohiko batzarra.
Eguneko  aztergaiak
1.    2010. urtean zehar Leioa Mendi Taldeak egindako ekintzak.
2.    20010. urteko kontuen balantzea.
3.    2011. urteko urterako aurrekontuak.
4.    2011.urterako ekintzen antolamendua.
5.    Lizentzia eta aseguruaren informazioa.
6.    Eskari-galderak.

Puntualtasuna eskatzen da.

CONVOCATORIA A LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LEIOA MENDI TALDEA

Todos las personas miembros del club están convocadas a la Asambleas Extraordinaria y Ordinaria que tendrán lugar el 29 de enero de 2011 a la 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en el Aula didáctico – deportiva del Polideportivo Municipal de Sakoneta (Sabino Arana Etorbidea, nº 77, Leioa).

Asamblea Extraordinaria.
Orden del día
1º Modificación y adaptación de los Estatutos al Decreto 163 /2010.

Asamblea Ordinaria
Orden del día
1º Actividad de Leioa M. T. durante el año 2010.
2º  Balance de cuentas del año 2010.
3º  Presupuesto económico para el año 2011.
4º  Actividades previstas para el año 2011.
5º  Información sobre Licencias y Seguros.
6º  Ruegos y preguntas.

Se ruega puntual asistencia.

El Presidente de Leioa M. T.
Iñaki Arraiza Baldeon