INSTRUCCIONES DE AUTOPROTECCION Y SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE AUTOPROTECCION Y SEGURIDAD

1.- Mantenerse en todo momento junto al grupo.

2.- Seguir las instrucciones de la junta y responsables del club.

3.- Cerciorarse de que se comprenden perfectamente las instrucciones, preguntando si no es así, absteniéndose de realizar acciones que pudieran poner en riesgo la seguridad propia o de otros participantes.

4.- Respetar el entorno social y natural, evitando dañar o alterar la flora y fauna absteniéndose de dejar cualquier tipo de residuo.

5.- Responsabilizarse de llevar el equipamiento necesario.

6.- Responsabilizarse de hidratarse y alimentarse adecuadamente.

7.- Utilizar la vestimenta y equipamiento adecuado a la actividad desarrollada.

8.- Evitar el consumo de alcohol y otras sustancias que pudieran alterar las condiciones del participante y poner en riesgo la seguridad.

9.- Manifestar cualquier malestar y necesidad inmediatamente.

10.- Mantener una actitud general de prevención y auto-protección, estando en todo momento alerta de los riesgos potenciales  de la actividad y del entorno.

11.- Controla visualmente tanto al compañero que te sigue como el que te precede.

12.- Si tienes dificultades (cansancio, malestar, etc.) comunicarlo al compañero.

13.- Cuando te separes del camino por cualquier incidencia, deja la mochila al borde del camino y avisa a un compañero.

14.- Si no conoces la ruta, estate cerca de los miembros de la organización, o de la gente que vaya hacer la ruta propuesta  y se adapta a tu ritmo. Recuerda que siempre habrá alguien del club cerrando la marcha. Procura ir siempre delante de él.

15.- El club no ejerce como guía profesional. Por favor, colabora con el grupo.

16.-En el autobús se agradece que controles a los compañeros que tienes a tu alrededor, sobre todo en las paradas y regreso a casa.

AUTOBABES ETA SEGURTASUNERAKO JARRAIBIDEAK

1.- Taldean egon uneoro.

2.- Klubeko batzorde eta arduradunen jarraibideei jaramon egin.

3.- Ziurtatu jarraibideak goitik behera ulertu dituzula, eta horrela ez bada, galdetu. Ez egin zure segurtasuna edota besteena arriskuan jar lezakeen ezer.

4.- Inguru sozial eta naturala errespetatu, landaredia eta fauna kaltetu edo ho Behar diren arropa eta tresnak eramateko ardura hartu.

6.- Behar bezala hidratatu eta elikatzeaz arduratu.

7.- Jarduerarako egokia diren arropak eta ekipamendua erabili.

8.- Alkoholik eta partaidearen egoerari eragin diezaioketen edota segurtasuna arriskuan jar dezaketen bestelako substantziarik ez hartu.

9.- Berehala jakinarazi edozein ondoez edota beharrizan.

10.-Prebentzio eta autobabesari begirako jarrera orokorra eduki, eta jarduerak eta inguruak eduki ditzaketen arriskuei adi egon.

11.- Bistara eduki atzetik duzun taldekidea, baita aurretik duzuna ere.

12.- Zailtasunik baduzu (nekea, ondoeza, e.a.), taldekideari jakinarazi.

13.- Edozergatik, bidetik ateratzen bazara, utzi motxila bide ertzean eta taldekide bati abisatu.

14.- Bidea ezagutzen ez baduzu, antolakuntzako kideengandik edo zure erritmora egokituko den eta proposatutako ibilbidea egingo dutenengandik hurbil egon. Gogoratu beti egongo dela taldeko norbait taldearen atzean. Saia zaitez, beti, bere aurretik joaten.

15.- Kluba ez da gida profesionala. Mesedez, taldeari lagundu.

16.- Autobusean, eskertuko da inguruan dauzkazun taldekideak kontrolatuta edukitzea, batez ere, geldialdietan eta etxerako bueltan.