Asamblea General personas socias Leioa Mendi Taldea 26-1-2013

DEIALDIA LEIOA MENDI TALDEKO KIDEEI

Klubaren kide diren pertsona guztiak ohiko eta aparteko batzarretara deituak daude.
Batzarra 2013ko urtarrilaren 26an izango da, lehenengo deialdia 17:00etan izango da eta bigarrena 17:30etan. Batzarra gela Kirol-didaktikoan egingo da, Sakoneta Udal Kiroldegian (sabino Arana Etorbidea 77, Leioa ).

Ohiko batzarra.

Eguneko  aztergaiak
1.    2012. urtean zehar Leioa Mendi Taldeak egindako ekintzak.
2.    2012. urteko kontuen balantzea.
3.    2013. urteko urterako aurrekontuak.
4.    2013.urterako ekintzen antolamendua.
5.    Lizentzia eta aseguruaren informazioa.
6.   Zuzendaritza batzordeko kargu batzuk ordezkatzea.
7    Eskari-galderak.

Puntualtasuna eskatzen da.

CONVOCATORIA A LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LEIOA MENDI TALDEA

Todos las personas miembros del club están convocadas a la Asamblea Ordinaria que tendrán lugar el 26 de enero de 2013 a la 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en el Aula didáctico – deportiva del Polideportivo Municipal de Sakoneta (Sabino Arana Etorbidea, nº 77, Leioa).

Asamblea Ordinaria
Orden del día
1º  Actividad de Leioa M. T. durante el año 2012.
2º  Balance de cuentas del año 2012.
3º  Presupuesto económico para el año 2012.
4º  Actividades previstas para el año 2013.
5º  Información sobre Licencias y Seguros.
6º  Sustitución de  algunos cargos de Junta Directiva.
7º  Ruegos y preguntas.

Se ruega puntual asistencia.

La Presidenta de Leioa Mendi Taldea.
Susana Ruiz