Asamblea General personas socias Leioa Mendi Taldea 25-1-2014

DEIALDIA LEIOA MENDI TALDEKO KIDEEI

Klubaren kide diren pertsona guztiak ohiko eta aparteko batzarretara deituak daude.
Batzarra 2014ko urtarrilaren 25an izango da, lehenengo deialdia 17:00etan izango da eta bigarrena 17:30etan. Batzarra gela Kirol-didaktikoan egingo da, Sakoneta Udal Kiroldegian (sabino Arana Etorbidea 77, Leioa ).

Ohiko batzarra.

Eguneko  aztergaiak
1.    2013. urtean zehar Leioa Mendi Taldeak egindako ekintzak.
2.    2013. urteko kontuen balantzea.
3.    2014. urteko urterako aurrekontuak.
4.    2014.urterako ekintzen antolamendua.
5.    Lizentzia eta aseguruaren informazioa.
6.   Zuzendaritza batzordeko kargu batzuk gainditzea.
7    Eskari-galderak.

Puntualtasuna eskatzen da.

CONVOCATORIA A LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LEIOA MENDI TALDEA

Todos las personas miembros del club están convocadas a la Asamblea Ordinaria que tendrán lugar el 25 de enero de 2014 a la 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en el Aula didáctico – deportiva del Polideportivo Municipal de Sakoneta (Sabino Arana Etorbidea, nº 77, Leioa).

Asamblea Ordinaria
Orden del día
1º  Actividad de Leioa M. T. durante el año 2013.
2º  Balance de cuentas del año 2013
3º  Presupuesto económico para el año 2014.
4º  Actividades previstas para el año 2014.
5º  Información sobre Licencias y Seguros.
6º  Aprobación de  algunos cargos de Junta Directiva.
7º  Ruegos y preguntas.

Se ruega puntual asistencia.

La Presidenta de Leioa M. T.
Susana Ruiz