SAKONETAKO BOULDERRA / BOULDER DE SAKONETA

2.007ko ekainaren aurretik, Leioa Mendi Taldea Sakonetako polikiroldegiko boulderra gestionatzen ari da.  Urte beterako eta kontratua berriztu daiteke.

Leioako Mendi Taldeko bazkideek, baldin eta badute taldeko eskaladoreek jarritako kuota ordainduta, boulderra erabil dezakete. Kuotak hauxek dira: 25 euro 18 urte gorakoentzat eta 20 euro besteentzat.

Kuota hauek eta udaletxeak emandako dirulaguntza, boulderra gestionatzearren, mantenurako izango da.

Sakonetako bazkideek ez dute kuotarik ordaindu behar.

Leioa Mendi Taldea tiene concedida, desde junio de 2007, la gestión del boulder municipal del Polideportivo de Sakoneta por periodo de un año renovable.

Los/as  socios/as de Leioa M. T. pueden utilizar esta instalación siempre que tengan actualizada la cuota de mantenimiento establecida por los/as  propios/as escaladores/as del club.

La cuota de mantenimiento, para el año 2011, es de 25 euros para los mayores de 20 años de edad  y de 15 euros hasta los 17 años de edad.

El importe íntegro de esta cuota así como el del concedido por el Ayuntamiento por la gestión se dedica íntegramente al mantenimiento.

Los/as  socio/as del Polideportivo Municipal están exentos de la cuota de mantenimiento.

Datos de la actividad

Fecha final 31/12/2011