20-01-2018 Asamblea general de Soci@s LEIOA M.T./ LEIOA M.T Soci@s-etako Batzar orokorra.

CONVOCATORIA ANUAL A LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LEIOA MENDI TALDEA
Todos las personas miembros del club están convocadas a la Asamblea Ordinaria que tendrán lugar el próximo sábado 20 de enero de 2018 a la 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en el Aula didáctico – deportiva del Polideportivo Municipal de Sakoneta (Sabino Arana Etorbidea, nº 77, Leioa).
Asamblea Ordinaria
Orden del día
  Actividad de Leioa M. T. durante el año 2017.
  Balance de cuentas del año 2017
  Presupuesto económico para el año 2018.
  Actividades previstas para el año 2018.
  Información sobre Licencias y Seguros.
 Aprobación de  los nuevos cargos de Junta Directiva.
  Ruegos y preguntas.
Se ruega puntual asistencia.
La Presidencia de Leioa M. T.
Tras la asamblea habrá un pequeño lunch en el local del club.

BAZKIDEENTZAKO URTEROKO DEIALDIA ETA MENDI-a TALDEA LEIOA-etako BAZKIDEAK
Guztiak klubaren pertsona kideak|gorputz-adar daude orduak datorren 17:00-erako 2018ko urtarrilaren 20, larunbata lehen deialdian gertatuko diren Batzar Arruntera eta orduak, Ikasgela didaktikoan, bigarren deialdian – kiroletakoa Sakoneta-ko Udal-Kiroldegiko (Arana Etorbidea Sabinoko, 77 zenbaki, Leioa). 17:30-etara deituta
Batzar Arrunta
Gai-zerrenda
1. 2017an zeharreko Leioa M. T.-en Jarduera.
2. 2017ko kontu Balantzea
3. 2018rako Aurrekontu ekonomikoa.
4. 2018rako aurrez ikusitako Jarduerak.
5. Lizentzien eta Aseguruen gaineko Informazioa.
6. Zuzendaritza-Batzorde-kargu berrien Onespena.
7. Eskariak eta galderak.
Asistentzia puntuala erregutzen da.
T Leioa M.-en Lehendakaritza.
Batzarraren ondoren lunch-a ume bat klubaren lokalean egongo da.