Bases del concurso de fotografía y diapositivas / Argazki eta diapositiva lehiaketa 2010

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DIAPOSITIVAS/ ARGAZKI  LEHIAKETA

OINARRIAK. Mendian egindako argazkiak   aurkeztuz bazkide guztiek parte hartu ahal izango dute;bai LeioaMendi Taldeak antolatutako txangoetan, bai nork bere kabuz burututakoetan.

Leioa Mendi Taldeak antolatutako txangoetan egindako argazki  aurkeztuta mendizale guztiek parte hartu ahal izando duteere bai, nahiz eta bazkideak ez izan.

– Argazki  gaia librea izango da, eta taldearen txango ofizialetako batean egindakoak izan beharko dira; hori izango da baldintza bakarra.

– Lehiakide bakoitzak gehienez hiru argazki  aurkeztu ahal izango ditu, zuri-beltzean edo koloretan; argazkiei dagokienez, formatua gehienez ere 13X18 izango da.

– Aurkeztutako lanekin batera, orri bereizi batean azaldu beharko da argazkiak non egin ziren, eta zergatik egin ziren.

– Aurkeztutako lanetan SOILIK agertu beharko da lehiakideari izena emateko unean esleitu zaion zenbakia, eta ez da beste identifikaziorik jarriko (izena edo antzekoak).

– Saritutako lan gustiak taldearen eskuetara pasako dira; beraz, lehiakideei ez zaizkie itzuliko.

– Epaimahaia gutxienez 3 lagunek osatuko dute, eta gehienez 5ek. Epaimahaikideek ezin izango dute lehiaketan lanik aurkeztu.

– Zuzendaritza Batzako kidekk ezin izango dute lehiaketan parte hartu.

– Lehiakide batek sari bat baino gehiago lortzen badu, horien artean maila gorenekoa bakarrik jasoko du.

– Sariak eman gabe utzi ahal izango dira, epaimahaiak hala erabakiz gero.

– Partaide batek lehiaketa honetako oinarriak betetzen ez baditu bere lanak berehala lehiaketatik kanpo geratuko dira.

– Saritatuko lanen zerrenda ezagutzera emango da 2010.Urteko Taldearen Egunean.

LEHIAKETAKO SARIAK.

– Lehen saria, argazki onenarentzaT: Trofeo eta hiru txango doan, 2010. urte osoan.

– Bigarren saria, argazki/ diapositibarik onenarentzat: Trofeo eta bi txango doan, 2010.urte osoan.

BASES.- Podrán participar todos los/as socios/as de Leioa Mendi Taldea con fotografías  tomadas en las salidas que realicen a la montaña, tanto en las excursiones oficiales del Club como en las que realicen particularmente.

Podrán participar también, todos aquellos/as montañeros/as, que no siendo Socios/as, presenten fotografías  tomadas en las excursiones oficiales del Club.

– El tema de la fotografías  es libre, con la única condición de ser tomadas en el transcurso de las excursiones oficiales del Club.

– Cada concursante podrá presentar como máximo 3 fotografías ; en blanco y negro o color, y en formato 13X18 en el caso de las fotografías.

– Los trabajos presentados irán acompañados, en hoja aparte de una breve descripción del lugar donde se tomaron las instantáneas y el motivo de las mismas.

– En los trabajos presentados figurará UNICAMENTE el código numérico asignado al concursante en el momento de la inscripción, sin que figure ningún otro tipo de identificación (nombre o similar).

– Todos los trabajos premiados pasarán a ser patrimonio del club, por lo que no serán devueltas a los concursantes.

– El jurado estará compuesto por un grupo de 3 a 5 personas, no pudiendo éstas presentar trabajos a concurso.

– La Junta Directiva no podrá participar en este concurso.

– En caso que un participante obtenga varios, premios, sólo tendrá derecho a optar a uno de ellos, al de mayor nivel.

– Los premios podrán quedar desiertos , según criterio del jurado.

– No cumplir las bases de este concurso invalidará automáticamente los trabajos afectados.

– La relación de trabajos premiados se dará a conocer el Día del Club del año 2010.

PREMIOS.:

– Primer premio a la mejor fotografía/diapositiva; Trofeo y tres excursiones gratuitas durante el año 2010.

– Segundo premio a la mejor fotografía/diapositiva: Trofeo y dos excursiones gratuitas durante el año 2010.

Datos de la actividad

Fecha final 31/12/2010